Kérdése van? Írjon nekünk emailt: borfetisugyfelszolgalat@gmail.com

Visszaküldés

Elállási jog minta:

45/2014. (ii. 26.) korm. rendelet 2. számú melléklet

2.melléklet a45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak aszerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Csécs Gábor 8992 Zalaboldogfa, Rákóczi u. 7.

Alulírott/akkijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat azalábbi

termék/ek adásvételére vagy azalábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés .......................................................

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:...........................................................................................................

A fogyasztó(k) neve:..............................................................................................................................................

A fogyasztó(k) címe:.............................................................................................................................................

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén).............................................................................